Pirtî ņipri noperies,

Alutiņu padzeries!

Tomēr visam zini mēru,

Nejauc uguni ar sēru!


Krâsns kad karsta, liec tai mieru,

Labâk uzmet garu vieglu.

Sviedrus dâvinâjis dušai,

Baļļā lien kaut vai lîdz brošai.


Papîrus un citus gružus

Liec apmēram vienuviet.

Izsmēķus tikai pelnu traukos,

Nezûd lai mums zaļums laukos.


Uzvedies vârd’sakot labi,

Lai no rîta smaidam abi!

Šķiramies ja mēs bez kreņķa,

Drošības nauda bûs uz beņķa :)


Uz sākumu

NaðíiSlotiòasApskates vietas